Vi tar hand om dina ögon

Ålderssynthet

När vi blir äldre så kommer vi förr eller senare uppleva att synen försämras. Detta avhjälper man med en extra lins framför ögat (glasögon).

Alla som uppnår övre medelåldern kommer förr eller senare att uppleva hur synen försämras. Detta är i de allra flesta fall ett helt naturligt åldersfenomen. Linsen stelnar och det går inte längre att ställa om skärpan till närseende. Detta avhjälper man med en extra lins framför ögat.

Ögonundersökningen vi utför kommer indikera på eventuella medicinska problem. I de fallen våra, av socialstyrelsen, legitimerade optiker hittar sådana indikationer så skickar vi en remiss till en ögonläkare vi samarbetar med för en fortsatt utredning.

De flesta nöjer sig med läsglasögon ett tag, men så småningom blir försämringen påtaglig i hela synfältet och behovet av progressiva glasögon ökar.