Avtalsbågar

Region Örebro

Vi erbjuder ett stort urval av kvalitetsbågar

Utöver dessa upphandlade bågar erbjuder vi ett stort urval av märkesbågar.

Samtliga bågar från leverantören Ricardo Nordica AB är CE märkta, de följer även EU:s nickeldirektiv 94/27/EG samt innehåller inga allergiframkallande ämnen.